ASYLRÄTT I FALKENBERG

ADVOKATfirman ARDHE AB

Kontakta Advokatfirman Ardhe AB för en engagerad försvarare eller målsägandebiträde i brottmål eller biträde i utlänningsärende eller socialmål (LVU, LVM, LPT). 


FAMILJERÄTT
Behöver Du biträde och hjälp i familjeärenden såsom äktenskapsskillnad, vårdnads- och umgängesfrågor eller bodelningsförrättare? Vi hjälper Dig hela vägen.


ASYLRÄTT

Vi har specialkompetens inom asylrätt och hjälper den som söker asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige. Vi hjälper med den process som behandlar utländska medborgares ansökningar om att få stanna i Sverige under kortare eller längre perioder. Hjälp med att ansöka om uppehållstillstånd eller som biträde vid överklagan av beslut. Med erfarenhet av migrationsrättsliga mål har vi den kompetens som krävs och ett genuint engagemang för att tillvarata klienters intressen.

Advokat Lena Ardhe

Sedan oktober 2009 bedriver vi advokatverksamhet i Falkenberg med inriktning mot hela Halland. På byrån är Advokat Lena Ardhe verksam.
Hon är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1991.


Advokat Lena Ardhes huvudsakliga inriktning är inom humanjuridik, dvs ej affärsrätt, med mer än 25 års erfarenhet i branschen. 

Advokat Lena Ardhe, medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1991. Tingsmeritering i Kalmar, erfarenhet av domstolsarbete i Göteborg. 
Tidigare verksam som advokat i Göteborg i 10 år och i Uppsala i 10 år. Arbetar företrädesvis med brottmål, men även med familjerätt och med invandrarrätt. 

Vi finns centralt på Rörbecksgatan 2 i Falkenberg och tillhandahålls juridiska tjänster i hela Halland.


Det är lätt att parkera nära kontoret och nära till allmänna kommunikationer. Varmt välkommen!

Kontakt & Öppettider
till våra juridiska tjänster