BROTTMÅL I FALKENBERG

JURIDISKA TJÄNSTER:

De flesta behöver någon gång i livet hjälp av en advokat. Advokatfirman Ardhe AB kan med lång erfarenhet och bred kunskap tillvarata din rätt. 

Advokatfirman Ardhe AB erbjuder humanjuridik såsom:

  • brottmål
  • målsägandebiträde
  • familjerätt
  • äktenskapsskillnad
  • vårdnad
  • umgänge
  • bodelning
  • socialmål
  • invandrarrätt
  • asylrätt 

1.678 kr/tim inkl. moms (Rättshjälpstaxan

Om advokatfirman Juridisk ordlista

Kontakta oss om Du behöver rådgivning.

Om Du behöver sakkunnigt biträde med försvararuppdrag eller uppdrag som målsägandebiträde i brottmål är det hit Du skall vända Dig.


I civilmål kan Du få biträde i tvister och vid förhandlingar, för att därvid på bästa sätt tillvarata Din rätt. Verksamhetsområdet omfattar processer inför Allmän Domstol och Förvaltningsdomstol.


Rättsskydd och rättshjälp förmedlas.


Advokatbyrån är godkänd för F-skatt och medlem i Företagarna.
Bankgiro: 417-3894

Varmt välkommen!