Om byrån

Advokat Lena Ardhe

Advokat Lena Ardhes huvudsakliga inriktning är inom humanjuridik med mer än 25 års erfarenhet i branschen. Vi finns centralt på Torggatan 1 i Falkenberg och tillhandahåller juridiska tjänster i hela Halland.

Mer om Byrån
Lena_Ardhe_1
back-image

Vi har lång erfarenhet och bred kunskap för att tillvarata din rätt.

Kontakta oss om du behöver sakkunnigt biträde med försvararuppdrag eller uppdrag som målsägandebiträde i brottmål. I civilmål kan du få biträde i tvister och vid förhandlingar, för att därvid på bästa sätt tillvarata din rätt.