Juridiska tjänster

De flesta behöver någon gång i livet hjälp av en advokat.

Advokatbyrå Ardhe kan med lång erfarenhet och bred kunskap tillvarata din rätt.

ardhe-3
family

Kontakta oss om du behöver rådgivning.

Om du behöver sakkunnigt biträde med försvararuppdrag eller uppdrag som målsägandebiträde i brottmål är det hit du skall vända dig.

I civilmål kan du få biträde i tvister och vid förhandlingar, för att därvid på bästa sätt tillvarata din rätt. Verksamhetsområdet omfattar processer inför Allmän Domstol och Förvaltningsdomstol.

Rättsskydd och rättshjälp förmedlas.

Advokatbyrå Ardhe erbjuder humanjuridik såsom:

  • brottmål
  • målsägandebiträde
  • familjerätt
  • äktenskapsskillnad
  • umgänge
  • socialmål
  • vårdnad

1.781 kr/tim inkl. moms
(Rättshjälpstaxan 2021)

Advokatbyrå Ardhe är godkänd för F-skatt och medlem i Företagarna.
Bankgiro: 417-3894
Swisch 1230518811

Varmt välkommen!